ΣΥΝΟΡΑ ΙΚΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ  ΜΕΣΑ

ΓΕΜΙΣΤΗ ΠΕΠΛΟΥ

ΑΦΜ 9977712493

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ       ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ   6937356444